Krížová cesta našich mladých

Zastavme sa na chvíľu, odložme masku dnešnej doby, prejavme city, to človek robí. Zastavme sa na chvíľu, myslieť na druhých, nie na seba, človek samoľúby pokoj nemá. Tak znel úvod dnešnej krížovej cesty našich mladých, pod vedením o. Miroslava Bujdoša. Nie je jednoduché niesť kríž, nie je jednoduché obetovať sa a nič za to nečakať, nie je jednoduché prijať blížneho takého aký je. Ak by Ježiš nevstal z mŕtvych, náš život by nemal zmysel. Chceme poďakovať za dnešnú poslednú krížovú cestu v tomto pôstnom období, za duchovný zážitok, za našich mladých, že sa na chvíľu zastavili, odložili masku dnešnej doby a stali sa nástrojmi pokoja.

Zatvoriť menu