25. 06. 2020 – bl. Metod CSsR

Aj v júni sa ctitelia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku stretli 25. deň v mesiaci pri jeho relikviách v bazilike, aby sa spolu modlili. Dopoludňajší program sa začal tradične o 9:00 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní. O 9:30 program pokračoval slávením svätej liturgie, po ktorej nasledovali modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním olejom. Program ku cti blahoslaveného Metoda pokračoval v poobedňajších hodinách o 17:00 modlitbou molebenu. Počas molebenu boli čítané prosby a poďakovania, ktoré s veľkou dôverou pred blahoslaveného predkladajú jeho ctitelia. Tak nasledovalo o 18:00 slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol redemptorista, otec Jozef Paraska. V homílií prítomných vyzval, aby sa nebáli vždy bojovať o to, aby kráčali v Kristových šľapajach, pretože v takom prípade na konci každého čaká život večný. A za príklad, ako sa dá vždy ísť v stopách Krista dal blahoslaveného Metoda, ktorý tak robil vždy. Posledným bodom programu boli modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.

 

Príhovor o. Jozefa Parasku CSsR:

 

Zatvoriť menu