Fatimská sobota v marci

Prvú sobotu v mesiaci marec sa stretli mariánski ctitelia v bazilike minor v Michalovciach spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. Prišli sa stretnúť pred Veľkým pôstom s ich Nebeskou Matkou, ktorá svoj život prežila v oddanosti Bohu, pokore a poslušnosti. Fatimskú sobotu mal na starosti Maďarský protopresbyterát. Táto sobota začala modlitbou svätého ruženca, ktorý sa modlil v maďarskom aj v slovenskom jazyku. Otec Gabriel Kecskés, správca farnosti Borša, mal prednášku o ukrajinskom mariánskom pútnickom mieste Zarvanica, v ktorom sa zjavila ikona pri vodnom prameni, čo viedlo k vybudovaniu kaplnky, z ktorej sa neskôr stal súčasný chrám zasvätený Svätej Trojici

Vladyka Milan vo svoje kázni upriamil pozornosť na život prežitý v skromnosti, pokore a odriekaní spolu s pokáním počas Veľkého Pôstu. Ak sa dnes hovorí o pôste, väčšinou myslíme na odriekanie mäsa a potravín. Ale pôst je pre kresťana viac, ako len diéta – je potrebné, aby sa veriaci v pôste zamerali na odpútanie sa od vecí, ktoré ich oberajú o čas, nie len na jedlo, a tento čas využili lepšie – s rodinou a Bohom.

Liturgia bola obohatená ekténiami v maďarskom jazyku. Záverom celého slávenia bol moleben k Presvätej Bohorodičke doplnený maďarskými veršami. Potom sa kňazi s asistenciou presunuli k relikviám bl. Metoda Dominika Trčku, kde nasledovala krátka modlitba za požehnaný čas pôstu pre všetkých prítomných.

 

Príhovor vladyku M. Chautura CSsR:

 

Zatvoriť menu