Fatimská sobota vo februári

Februárová fatimská sobota pripadla na 2. február, sviatok Stretnutia Pána. V prednáške, ktorá nasledovala po modlitbe tretieho času, priblížil o. Tomáš Smoleňák CSsR ďalšie mariánske pútnické miesto – Lurdy. Prítomným predostrel udalosti zo života Bernadety, ktorej sa 18 ráz, počínajúc 11. februárom 1858, zjavila neobyčajne krásna pani, ktorá sa predstavila ako Nepoškvrnené počatie. Tieto zjavenia boli potvrdené Cirkvou o 4 roky neskôr. Samotnú archijerejskú liturgiu slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, za účasti mnohých rehoľníc a rehoľníkov, ktorí sa v tento sviatok stretli v bazilike minor so svojím biskupom, podľa priania Jána Pavla II. Práve ich vyzdvihol vo svojej kázni, pretože sa ich zasvätený život približuje k živote Simeona a Anny, ktorí taktiež oddali svoj život Bohu. Ale túžba uvidieť spásu Izraela na vlastné oči je vlastná nielen zasväteným osobám. Každý človek hľadá Boha, často v zážitokoch vzdialených pravej viere. Simeon bol podľa slov evanjelia nábožný a spravodlivý človek, čo znamená, že Bohu preukazoval to, čo patrí Bohu a ľuďom dával to, čo patrí im. A práve takýmto životom aj v každodennosti sa človek dopracuje k tomu, aby uzrel Spásu Izraela z tváre do tváre. Pred molebenom k Bohorodičke vladyka požehnal sviece, ktoré si priniesli veriaci. Vyzval ich, aby boli ako sviece, ktoré horia obetavosťou, svietia svojím životom a zahrievajú okolie láskou. Po liturgii sa vladyka stretol s rehoľníkmi na spoločnom obede, po ktorom mal prednášku bazilián o. Teodor Kosť ČSVV, spojenú s diskusiou a molebenom k blahoslavenému Metodovi Trčkovi CSsR.

Richard Fučko

Príhovor vl. M. Chautura CSsR:

 

Zatvoriť menu