Fatimská sobota v januári

Začiatkom januára, 5.1., sa stretli veriaci v bazilike minor v Michalovciach na prvej fatimskej sobote tohto kalendárneho roka. Každomesačné katechézy sa v tomto roku zamerali na významné mariánske pútnické miesta a svätyne. Prvou bola najväčšia z nich, samotný Nazaret. O tomto mieste prednášal otec František Puci, michalovský protopresbyter, keďže otec Miroslav Labač, ktorý pripravil prednášku o Nazerete, v tomto čase sprevádza pútnikov po Svätej zemi. Ukázal na jeho históriu i súčasnosť, priblížil prítomným samotnú baziliku na mieste zvestovania, na ktorom zaznelo Chairé – Raduj sa. Pred začiatkom archijerejskej liturgie na Nazaret zaspomínal aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ako na miesto, v ktorom žije kresťanstvo naplno, aj napriek tomu, že je obkolesené židovským a moslimským svetom.

Vo svojej kázni vladyka použil postavu Jána Krstiteľa, na prvý pohľad obyčajného a otrhaného človeka na púšti, ktorý pritiahol mnohých k pokániu. Jeho volanie k obráteniu zneje počas ľudských dejín aj z úst Márie, ktorá stále vyzýva svet k pokániu. Spoveď by nemala mať byrokratický charakter, má zasiahnuť srdce človeka, spôsobiť skutočnú zmenu v živote. Na záver kázne pripomenul osobnosť redemptoristu Jana Nepomuckého Neumana, svätca a biskupa americkej Philadelphie, ktorého pamiatku si redemptoristi pripomínajú 5. januára, na výročie jeho smrti.

Fatimská sobota bola zakončená molebenom k Bohorodičke, modlitbou k blahoslavenému Metodovi Trčkovi, po ktorej vladyka zaprial prítomným požehnaný nový občiansky rok a prípravu na sviatok Bohozjavenia, ktorú začali pri Matke ustavičnej pomoci v Michalovciach.

 

Príhovor vladyku M. Chautura, CSsR:

 

Zatvoriť menu