25.03.2018 – bl. Metod CSsR

Marcová spomienka na bl. Metoda pripadla na Kvetnú nedeľu a zároveň aj sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke a preto aj liturgický program bol tomu prispôsobený. Ráno o 7.00 bola utiereň, po nej nasledovali tri sväté liturgie o 8.00, 9.30 a o 11.00. Pri všetkých troch dopoludňajších liturgiách bolo požehnanie bahniatok a myrovanie. Popoludní sme sa o 17.00 pomodlili moleben k bl. Metodovi, ktorý viedol o. Miroslav Bujdoš CSsR. Po molebene nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Pavol Obraz z farnosti Úbrež. O. Pavol v homílii pripomenul, že Ježiš nevstúpil do Jeruzalema, aby prevzal moc, ale aby trpel. On sa obetoval a  Jeho kríž sa pre nás stal znakom víťazstva. V očiach sveta Ježiš prehral. Ale Ježiš sa zriekol seba samého kvôli človeku. Pripomenul aj Bohorodičku, ktorá sa zriekla vlastných plánov a podriadila sa Božiemu plánu. Tak isto aj bl. Metod sa zriekol seba samého a vlastného života. Pred ľuďmi bl. Metod prehral, ale Boh ho povýšil. Pred koncom liturgie o. Pavol požehnal opäť bahniatka. Samotnú sv. liturgiu sme ukončili modlitbou za uzdravenie a pomazaním posväteným olejom. Počas molebenu a sv. liturgie nás svojím spevom sprevádzal zbor sv. Jozefa, ktorý pôsobí pri našom kláštore.

 

Príhovor o. P. Obraza, farára v Úbreži.

 

Zatvoriť menu