Život v perspektíve večnosti

Mariánski ctitelia Košickej eparchie sa 4. novembra stretli s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, v Bazilike minor v Michalovciach na fatimskej sobote. Archijerejská liturgia, ktorú sprevádzal zbor sv. Jozafáta, pod vedením dirigentky Márie Gofusovej, začala po modlitbe posvätného ruženca a tretieho času.

Vladyka Milan svoju kázeň začal výzvou z Fatimy, výzvou k uvažovaniu o večnom živote. Upozornil, že nie je dobré prehýriť týchto pár dní na zemi a neskôr znášať večné utrpenie po smrti. Vladyka vysvetlil, že bez pohľadu do budúcna sa nedá žiť šťastne, pretože každý prítomný okamih pominie, len večnosť vo svetle môže človeka naplniť šťastím.

Záverom slávnosti bol moleben k Presvätej Bohorodičke a modlitba k blaženému hieromučeníkovi Metodovi CSsR, ktorú sa vladyka pomodlil za všetkých zosnulých v bočnej lodi baziliky pri ostatkoch tohto hieromučeníka.

Richard Fučko

 

Príhovor vl. Milana Chautura CSsR

 

Zatvoriť menu