Predvečer Bohozjavenia

Predvečer Bohozjavenia Pána

V našej bazilike sme tento predsviatok začali sláviť kráľovskými hodinkami o 08.00 hod., ktoré viedol o. Maroš Dupnák CSsR, správca  baziliky. Spolu s nami sa modlilo aj niekoľko veriacich. Liturgicky program pokračoval o 17.00 hod. Veľkou večierňou s liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorú slávil predstavený michalovského kláštora o. Milan Zaleha CSsR. Na tejto liturgii, po zaambonnej modlitbe, nasledovalo veľké svätenie vody, ktoré sa koná vždy v predvečer alebo v samotný sviatok Bohozjavenia Pána. Tu je aspoň časť modlitby, ktorú sa kňaz modlí pri tomto svätení vody: V prechádzajúcich sviatkoch sme ťa velebili ako Dieťa. Teraz ťa vidíme ako dokonalého nášho Boha, ktorý sa zjavil v tele. Preto je dnešný deň sviatkom pre všetkých. Anjeli s ľuďmi plesajú. Zástupy svätých k nám sa pripájajú. Dnes Svätý Duch v podobe holubice zostúpil na vody. Dnes mesiac jasnými lúčami zalieva celú zem. Dnes nezapadajúce Slnko sa rozžiarilo a svetlom Pánov vesmír osvietilo. Dnes hviezdy svojím jasom nebo ozdobili. Dnes tvor spína svoje ruky k Stvoriteľovi. Dnes sa nám ukázal neviditeľný, aby sme mohli uzrieť jeho tvár. Dnes vlny vôd ako na pleciach nosia svojho Vládcu. Dnes Prorok a Predchodca s láskou pristupuje k svojmu Stvoriteľovi so svätou bázňou, lebo vidí, že Boh na zem zostúpil.

Predvečer Bohozjavenia Pána sme ukončili slávením Veľkého povečeria s lítiou.

Zatvoriť menu