Odpustová slávnosť bl. Metoda – nedeľa

Tento článok bol publikovaný v .