Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

STABAT MATER

15. marca 2016 19:00 - 20:00

Ženský sbor vystoupí v Michalovcích

Ženský zbor Českého spolku v Košiciach pracuje v Košiciach od roku 1998 pod umeleckým vedením Mgr. Oľgy Varínskej, klaviristkou zboru je Mgr. Zuzana Žegleňová. Zbor účinkuje v mnohých kultúrnych a spoločenských programoch Českého spolku a je jediným speváckym telesom českej národnostnej menšiny v Slovenskej republike. S úspechom koncertoval po celom Slovensku, v Českej republike, v Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku a Maďarsku.

Vo svojom repertoáre má skladby klasickej i modernej tvorby, ale aj ľudové piesne v umelých úpravách. Medzi jeho najúspešnejšie projekty patrí oratórium G. B. Pergolesiho Stabat Mater a kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek, ktorú uviedol aj v roku 2013 v Českom múzeu hudby v Prahe a v roku 2014 v Štátnej filharmónii v Košiciach, v spolupráci so známym českým profesionálnym hudobným telesom Kvarteto Martinů. Vydal viaceré CD, posledné v roku 2013 pod názvom Spanilé z nebe pacholátko, kde prezentuje českú vianočnú tvorbu. Zbor spolupracuje s orchestrami Musica Iuvenalis, Camerata Letitiae, so sólistami Opery Štátneho divadla Košice a jej dirigentom Igorom Dohovičom.

Poradcom zboru je Karol Petróczi.

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) je jedným z najslávnejších a najvýznamnejších skladateľov neapolskej školy. Najprv študoval u kapelníka miestneho orchestra v Jesi Francesca Santi. Okolo roku 1720 začal študovať na Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo v Neapole kompozíciu a hru na husle, spieval v chlapčenskom zbore. Ako študent skomponoval cirkevnú operu „Li prodigi della divina“ (1731), ktorá bola uvedená v kláštore S. Agnello Maggiore. V tom istom roku ho vymenovali za kapelníka princa Ferdinanda Colonna Stigliano. Na konci roku postihlo Neapol silné zemetrasenie a Pergolesi komponoval niekoľko skladieb k sviatku sv. Emidia – ochrancu pred zemetrasením, medzi ktoré patrí Omša pre dva zbory a žalmy Dixit Dominus, Laudate a Confiteor. Jeho posledným veľkým úspechom bola hudobná komédia Il Flaminio (Neapol, 1735). Pergolesi celý život zápasil s podlomeným zdravím. V roku 1736 sa uchýlil do františkánskeho kláštora v Puzzuoli, kde prakticky na smrteľnej posteli skomponoval kantátu Orfeo, Salve regina pre soprán a svoje vrcholné dielo Stabat mater.

Stabat mater pre mužský soprán, mužský alt a orchester napísal Pergolesi na objednávku neapolského chrámu sv. Luigi di Palazzo na Veľký piatok. Dielo bolo veľmi populárne, upravovali ho mnohí skladatelia, okrem iného aj J. S. Bach, ktorý ho použil pre svoj žalm „Tilge, Höchster, meine Sünden“, BWV 1083.

Sláčikový orchester Musica Iuvenalis vznikol v roku 1964. Za päťdesiat rokov sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií hudobníkov a dirigentov. Prvým bol Ján Grünwald, po ňom prevzali taktovku Artem Podhájecký, Ladislav Gurbaľ a Karol Petróczi. Od roku 1997 je dirigentom orchestra Igor Dohovič. V súčasnosti toto hudobné teleso pôsobí pri ZUŠ Márie Hemerkovej. Počas svojej umeleckej činnosti orchester získal množstvo ocenení doma i v zahraničí. Od roku 2001 je orchester organizátorom projektov pre mládež ako sú Festival „Shengenský poludník“ Eurochestries Slovakia, Klasická a rocková hudba sa nevylučujú, Opera ako ju nepoznáme, Klasická hudba vo filme. Spomenuté projekty priťahujú svojim netradičným spracovaním mládež ku klasickej hudbe. Repertoár orchestra tvoria diela starých majstrov počnúc barokom až po skladby moderných autorov a modernú slovenskú komornú hudbu. Orchester koncertuje doma i v zahraničí. Naposledy v lete tohto roka reprezentoval naše mesto na Filipínach.

Lucia Knoteková (soprán) je absolventkou košického Konzervatória a Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra hudby. V rokoch 2007 – 2008 absolvovala spevácke kurzy u A. Monastirszkej Medzinárodné spevácke kurzy R. Kabaivanskej, R. Brusona a iných majstrov. V roku 2007 sa stala víťazkou Medzinárodnej speváckej súťaže v talianskom Spoleto. Publiku sa predstavila v úlohách Mařenky (Prodaná nevěsta), Tatiany (Eugen Onegin), Clorindy (Popoluška), Valencie (Veselá vdova), Sylvy (Čardašová princezná) a mnohých ďalších postavách. Zúčastnila sa na rôznych festivaloch v Japonsku, Španielsku, Francúzsku i na Slovensku. V roku 2011 sa stala víťazkou ceny literárneho fondu za postavu Grófky v opernej inscenácii Figarova svadba. Účinkovala v zahraničných divadlách a má za sebou mnoho koncertných vystúpení doma i v zahraničí. Je sólistkou Opery Štátneho divadla Košice a spolupracuje s orchestrom Musica Iuvenalis, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnou Operou Banská Bystrica, Štátnym komorným orchestrom Žilina. K jej koncertnému repertoáru patrí aj Korunovačná omša, Pastoralmesse a Requiem W. A. Mozarta, Mesiáš G. F. Händla, Heiligmesse, Nelsonmesse J. Haydna, Česká mše vánoční J. J. Rybu, Petite messe solennelle G. Rossiniho, Omša pre soprán a gitaru J. Swidera, Te Deum B. Brittena a mnohé ďalšie diela.

Gabriela Hübnerová (mezzosoprán) je absolventkou košického Konzervatória a VŠMU v Bratislave. V roku 2002 sa stala laureátkou medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského, na ktorej obsadila 2. miesto. V tom istom roku absolvovala majstrovské kurzy u Giuseppe Morina v Bratislave, Alaina Nonata a Sarah Meredith v Bne. Od roku 1997 pôsobí ako hosťujúca sólistka opery Štátneho divadla Košice, kde naštudovala postavy Cherubína (Figarova svadba), Oľgy (Eugen Onegin), Feneny (Nabucco), Háty (Predaná nevesta), Carmen (Carmen) a ďalšie. Od roku 2001 hosťuje aj v Opere SND. Je žiadanou interpretkou vokálno-inštrumentálnych diel. K jej koncertnému repertoáru patrí aj Magnificat J. S. Bacha, Grosse Orgelmesse a Stabat Mater J. Haydna, Korunovačná omša, Requiem a Missa brevis W. A. Mozarta, 9. symfónia L. v. Beethovena, Vianočné oratórium C. Saint-Saensa a mnoho ďalších diel. Má za sebou niekoľko zahraničných vystúpení v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku a Brazílii. Jej posledným úspechom bola spolupráca na koncertnom predvedení opery Mathilde de Guise J. N. Hummela pod taktovkou francúzskeho dirigenta Didiera Talpaina a poprednými zahraničnými umelcami a svetovou sopranistkou Iríde Martinez.

Igor Dohovič v rokoch 1992 – 1997 študoval na Konzervatóriu u prof. Š. Demetera hru na husle. Od roku 1997 pokračoval v štúdiu na Hudobnej akadémii v Ľvove hru na husle a operno – symfonické dirigovanie. Akadémiu ukončil diplomom doktorandského štúdia v roku 2002. V roku 2003 sa stal víťazom 10. ročníka súťaže pre mladých dirigentov Európskej únie v talianskom Spoleto. Počas 16 rokov dirigoval viac ako 800 symfonických a komorných koncertov a 1200 operných, muzikálových a baletných predstavení. Od roku 1997 je dirigentom opery ŠD Košice. Okrem toho, že vedie sláčikový orchester Musica Iuvenalis je od roku 2012 aj hlavným dirigentom Národného mládežníckeho orchestra VIRTUOSO. Bol hosťujúcim dirigentom orchestrov a festivalov v mnohých štátoch Európy a Ázie. Je autorom a realizátorom viacerých známych projektov.

Podrobnosti

Dátum:
15. marca 2016
Čas:
19:00 - 20:00

Organizátor

Redemptoristi

Miesto udalosti

Bazilika Redomptoristov
Masarykova 35
Michalovce, Slovensko 07101 Slovenská republika
View Miesto udalosti Website
Zatvoriť menu