Detský letný tábor – pondelok 08. 07. 2024

Detský letný tábor – pondelok 08. 07. 2024

Máte nejakých hrdinov vo svojom živote? Osoby, ktoré pre vás znamenajú veľmi veľa?

“Oco, mama, Elza, Anna, Spider man…”takto zneli odpovede detí, keď na homílii dnes zaznela otázka o. Maroša. “Ježiš je môj superhrdina, je témou nášho tábora”, pokračuje ďalej o. Maroš. Modlime sa ďalej, aby to bol pre nás čas hry, zábavy, ale aj  poučení.
Po sv. liturgii sme v jednotlivých skupinách na plagát písali svoje mená a tiež schopnosti, ktoré máme a potom nasledovali súťaže.
Po chutnom obede futbal, preliezky a iné hry na spestrenie.
Krátky príbeh o Labkovej patrole a Máša a medveď nás pomaly, ale isto uspávali a tak sme ešte zrealizovali zopár súťaží a plný zážitkov sme odchádzali domov a čakáme na ďalší deň nášho tábora o superhrdinoch.
Zatvoriť menu