25. 06. 2024 – bl. Metod CSsR

25. 06. 2024 – bl. Metod CSsR

Po mesiaci sme sa opäť stretli na modlitbách k blahoslavenému Metodovi. Program začal v doobedných hodinách molebenom, svätou liturgiou a modlitbami o uzdravenie.

V popoludňajších hodinách sme pokračovali molebenom a prednášaním našich prosieb k nohám bl. Metoda. Svätú liturgiu viedol o. Atanáz Mandzák so spolubratmi. Vo svojej homílii poukázal na to. že každé Božie dielo, ak je dobré, stretáva sa s problémami a prekážkami. Na druhej strane je ľudské, že sa z týchto problémov a prekážok netešíme. Zlý duch do nás chce zasiať všetko to, čo nás môže oddialiť od Boha. To zlo, ktoré do nás zlý duch zasieva môže mať rôzne podoby. Môžu to byť naše aj obyčajné „malé nedokonalosti“. Skúsme sa prizrieť samým sebe ako reagujeme na naše hriechy. Nechceme to prikrášliť, zaobaliť, aby sme až tak zle nevyzerali? Aj toto je jedna z možností, ktoré používa zlý, aby nás odviedol od Boha. Bl. Dominik riešil rovnako ako my každodenný boj s pôsobením zla. Aj on sám musel zisťovať, že bojovať proti zlu vlastnými sila a prostriedkami je málo. Na konci dňa zistíme, že zlý duch je silnejší. Aj Dominik Metod Trčka, sám sa presviedčal, že spravodlivosť nemôže vziať do vlastných rúk. Ak si chce zachovať svoj život Božieho dieťaťa, musí svoj život spájať s Kristom. A tým, že s ním bude žiť blízko a intenzívne, cez to zvíťazí nad zlom a príkoriami. To je poučenie aj pre nás. Spojme svoj život s Ježišom Kristom. S ním zvíťazíme nad každým kúkoľom.

Spomienka na bl. Metoda pokračovala spevom „Zľutuj sa Pane nado mnou lebo som nevládny, uzdrav ma Pane, lebo sa mi kosti chvejú.“ a modlitbami o uzdravenie ako aj požehnaním olejom.

Príhovor o. Atanáza Štelbaského:

Zatvoriť menu