Piatok pred Zoslaním Svätého Ducha

Piatok pred Zoslaním Svätého Ducha

Prípravný čas na odpustovú slávnosť Zostúpenia svätého Ducha začala už v piatok 17.05.2024. najprv sme sa spoločne pomodlili Moleben k Presvätej Bohorodičke, nasledovala svätá liturgia a po nej moderovaná adorácia, ktorú viedol o. Jozef Kišák, CSsR. Celá adorácia v duchu vzývania Svätého Ducha. Ten má byť našou silou a mocou pre nás slabých. Prosili sme aj o Ducha rady a poznania, nábožnosti, múdrosti a lásky.

Boh nám posiela svätého Ducha, aby sme boli šťastní a požehnaní už tu na zemi. Je to Svätý Duch, ktorý nám pomáha riešiť naše problémy, ťažkosti a trápenia s ktorými sa boríme. Aj evanjelista Ján hovorí: „Toto som Vám povedal, kým som ešte u Vás. Ale tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí Vás všetko a pripomenie Vám všetko čo som povedal.“

Preto prosme slovami piesne: „Zošli dážď, zošli dážď dosť bolo sucha, zošli  dážď, zošli  dážď, Svätého Ducha, zošli dážď, zošli dážď, nové Turíce, zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce.

Piatok pred ZSD - 17.05.2024

Zatvoriť menu