Bohozjavenie 2024

Bohozjavenie 2024

V byzantskom obrade je Bohozjavenie jedným z dvanástich veľkých sviatkov. Najvýznamnejším z nepohyblivých sviatkov, dokonca je považovaný za významnejší sviatok ako Narodenie Pána. Má nielen kristologický charakter – zjavenie vteleného Božieho Slova, ale aj výrazný trojičný charakter, keďže pri tejto udalosti sa zjavil aj Otec (hlas z neba), Syn (pokrstený v Jordáne) a aj Svätý Duch (v podobe holubice).

Slávenie tohto sviatku v našej Bazilike Minor začalo už v piatok rannou modlitbou Kráľovských hodiniek. Vo večerných hodinách pokračovalo veľkou večierňou s liturgiou Bazila Veľkého. Po nej nasledovalo veľké svätenie vody. Liturgii predsedal vladyka Milan Chautur, CSsR so spolubratmi redemptoristami. Vo svojej kázni vladyka Milan zdôraznil: „Otec z neba cez svojho Syna zvestuje, že nás prijíma za svoje deti a otvára nám nebo, ktoré sme si hriechom zatvorili…? Ale ľudia napriek tomu zostávajú “hluchí” a neberú vážne tieto slová. Kvôli nám totiž prišiel na svet Boží Syn, kvôli nám sa narodil v Judskom Betleheme, kvôli nám sa zaradil do zástupu hriešnikov na Jordáne. Aby nám Boh mohol ľudským hlasom povedať: Ty si môj milovaný Syn, ty si moja milovaná dcéra. Ľudia, žiaľ sú nerozumní a ľahko sa dajú strhnúť lacnými sľubmi zlého našepkávania, a tak si privodia len nešťastie. Boha urážajú svojím nezáujmom, ba čo ešte horšie, aj svojím vzdorom, ľahostajnosťou a neverou. Pritom si málokto uvedomuje, kým Ježiš v skutočnosti je. Iba svätý Ján Krstiteľ sa zdráhal Krista pokrstiť, vedomý si toho, že to Ježiš je ten, ktorý zmýva hriechy sveta. Napriek tomuto nášmu nepochopeniu On o nás stojí. Mohol by nám povedať: to pre teba človeče sú moje ruky pribité na kríži, to pre teba je moja hlava korunovaná tŕním, to pre teba človeče je moje srdce prebodnuté…“

V závere poprial prítomným radostné prežívanie sviatku Bohozjavenia. Aby všetci prítomní v bazilike i pri televíznych prijímačoch dokázali žiť svoj život s Bohom, ktorý z lásky k nám zjavil svoje trojosobné Božstvo na rieke Jordán. A zároveň vo všetkom nám ľuďom vychádza v ústrety.

 

Zatvoriť menu