Odpustové popoludnie rodín

Odpustové popoludnie rodín

Tento víkend sa konala v našej bazilike odpustová slávnosť. Po načerpaní duchovných darov sme sa popoludní stretli v kláštornej záhrade. Kým sa deti hrali, rodičia trávili čas vzájomnými rozhovormi a chystaním rôznych opekaných dobrôt. Okrem už tradičného futbalu a volejbalu mohli deti využiť maľovanie na tvár a zahrali si aj rôzne zábavné hry, cez ktoré sa učili tímovej spolupráci. Následne o. Maroš priniesol motokáry a záhrada sa premenila na pretekársku dráhu. Každý si užíval zábavu z rýchlej jazdy plnej adrenalínu. Ďakujeme za dnešný spoločne strávený čas a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 

Zatvoriť menu