25. 05.02023 – bl. Metod CSsR

25. 05.02023 – bl. Metod CSsR

Posledný májový štvrtok sa v bazilike stretli ctitelia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, aby a spolu modlili pri jeho relikviách. Dopoludnia sa už tradične stretli na modlitbe molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní. Následne program pokračoval slávením svätej liturgie a modlitbami za uzdravenie duše i tela. 
Večerný program sa začal modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi, počas ktorého sa čítali prosby a poďakovania, ktoré veriaci s veľkou dôverou prinášajú pred blahoslaveného. Po molebene program pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol redemptorista, otec Jozef Jurčenko. V homílii poukázal na blahoslaveného Metoda ako vzor odovzdanosti Bohu cez dary sv. Ducha. Byť zatvorený vo väzení a otvoriť sa na Boha a nechať sa ním posilňovať to bola milosť, na ktorú sa dennodenne otváral. Vzor, podľa ktorého pozval aj prítomných k modlitbe, cez ktorú budú prúdiť dary sv. Ducha do života. Po liturgii sa kňazi spolu s veriacimi modlili modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.
 
Príhovor o. J. Jurčenka:
Zatvoriť menu