Nový viceprovinciál – o. Miroslav Bujdoš

Gréckokatolícki redemptoristi Michalovskej viceprovincie na Slovensku majú nového viceprovinciálneho predstaveného. Je ním o. Miroslav Bujdoš CSsR. Generálny predstavený redemptoristov P. Rogerio Gomes CSsR (Rím) potvrdil jeho voľbu v stredu 25. januára 2023 na základe oboznámenia sa s výsledkami volieb členov XI. kapituly Michalovskej viceprovincie. Vo štvrtok 26. januára sa ujal úradu zložením vyznania viery a sľubu pred spoločenstvom viceprovincie.

O. Miroslav Bujdoš CSsR má 39 rokov, je 13 rokov kňazom. V úrade vystrieda doterajšieho viceprovinciála o. Metoda Marcela Lukačika CSsR, ktorý viedol viceprovinciu uplynulých osem rokov.

Nový viceprovinciál sa narodil 28.2.1984 a pochádza zo Stropkova. Po maturite na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom vstúpil v roku 2002 do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, kde v roku 2009 zložil doživotné rehoľné sľuby. V rokoch 2002 – 2010 študoval filozofiu a teológiu na Pápežskej univerzite Jána Pavla II. v poľskom Krakove a Tuchove. Kňazskú vysviacku prijal 23.5.2010 dnes už v Bazilike minor v Michalovciach. Najprv pôsobil vo farnosti Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni ako kaplán. V roku 2015 bol vymenovaný za viceprovinciálneho ekonóma a člena komunity redemptoristov v Michalovciach. V tom čase bol zodpovedný aj za pastoráciu povolaní a pracoval na ľudových farských misiách. Je spoluzakladateľom projektu: „misie na školách“. V rokoch 2019 – 2022 študoval morálnu teológiu na „Accademia Alfonsiana“ v Ríme, ktorú úspešne ukončil s titulom licenciátu.

Kapitula počas svojho zasadania zvolila tiež členov tzv. užšej a širšej rady. Vikárom viceprovinciála sa stal o. Metod M. Lukačik CSsR. Členom užšej rady je aj o. Jaroslav Štelbaský CSsR. Rozšírenú radu budú tvoriť o. Ondrej Pacák CSsR a o. Jozef Troja CSsR. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) má aktuálne 4 617 členov na všetkých kontinentoch sveta. Na Slovensku pôsobia redemptoristi dvoch katolíckych obradov. Provincia Bratislava – Praha (rímskokatolícky obrad), ktorú tvorí aktuálne 50 členov. Viceprovincia Michalovce (gréckokatolícky obrad) má aktuálne 29 členov. Na Slovensku má tri domy, v Michalovciach, v Stropkove a v Starej Ľubovni. Má dva misijné domy na Ukrajine v Užhorode a v Koroleve.

o. Miroslav Liška CSsR

Zatvoriť menu