Fatismká sobota 07. 01. 2023

Bazilika minor v Michalovciach otvorila dvere mariánskym pútnikom na prvej fatimskej sobote v novom roku 7. januára. Tradičný program fatimskej soboty mal na starosti protopresbyterát Michalovce.

Po modlitbe 3. času pokračoval otec Emil Zorvan, administrátor farnosti Falkušovce, prednáškou, ktorej úlohou bolo začať prípravu na Jubilejný Svätý rok 2025. Na začiatku prednášky bohoslovci rozdali prítomným vytlačené logo Jubilejného roka. Tento rok bude už 27. riadnym, pravidelným jubilejným rokom. Prednáška pokryla ich históriu a prípravy i samotné logo nadchádzajúceho. Kedysi sa jubilejné roky slávili každých 100 rokov, od čias pápeža Bonifáca VIII. v roku 1300, neskôr každých 50 rokov podľa biblického vzoru, až po každé štvrťstoročie, ako je tomu teraz, od roku 1470. Pápež František túži týmto rokom a jeho milosťami prekonať následky pandémie a zmierniť svetové utrpenie. Jeho motto je: „Pútnici nádeje“, aby človek mohol hľadieť na horizont budúcnosti s nádejou. Logo bolo vybrané z necelých 300 návrhov, víťazom sa stalo dielo talianskeho Giacoma Travisani. Nádej kríža sa v logu mení na kotvu, ktorá symbolizuje nádej aj v rozbúrených vodách.

Archijerejskú svätú liturgiu, slávenú vladykom Milan Chauturom, emeritným košickým biskupom, sprevádzal Zbor svätého Jozefa, pod vedením dirigentky Márie Gofusovej. V homílii vladyka poukázal na osobu Pánovho Predchodcu, ktorého si cirkev pripomína deň po sviatku Bohozjavenia. Práve Ján Krstiteľ a Bohorodička sú tí, ktorí sú zobrazení v ikonografickom rade Deesis (Príhovor), ako stoja po ľavici a pravici Ježiša, ukazujúc na neho so sklonenou hlavou. Takýto život, ktorý ukazuje na Krista, je prototypom života kresťana. Obaja sa v živote stretli s prekážkami, bolesťou a pochybnosťami, ktoré očisťovali ich vieru. Dnes už povrchné kresťanstvo pre reálny život viery nestačí.

Na záver, po modlitbe mariánskeho molebenu pri bočnom oltári s ikonou Matky ustavičnej pomoci a prosby o pomoc na príhovor blaženého mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR, sa vladyka Milan ešte krátko prihovoril prítomným, povzbudený vďačnosťou za hojnú účasť tých, ktorí chcú už od začiatku zveriť nový rok do rúk Bohorodičky. Poprial všetkým veľa úspešných momentov, radosti, zdravia, pokoja i šťastia skrze Božie požehnanie pod ochranou plášťa Márie.

Richard Fučko

Príhovor vl. M. Chautura:

 

Zatvoriť menu