Božie narodenie 2022

V našej bazilike sa sviatky Božieho narodenia niesli v duchu slávenia sv. liturgii, ale i ďalších obradov. V piatok (23.12.2022) sme v ranných hodinách slávili kráľovské hodinky a večer sme sa modlili večiereň. V sobotu (24.12.2022) sme pokračovali slávením svätých liturgií a veľkého povečeria. Poobednej sv. liturgii predsedal vladyka Milan Chautur. V homílii na svetlo Betlehema, ktoré chce zažiariť v tme beznádeje a smútku: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“(Jn 1, 9) Tým pravým svetlom, ktoré osvecuje každého človeka je Kristus, ktorého nie všetci prijali, ale aj tak sme ním ovplyvnení. V závere vladyka Milan poprial všetkým, aby Kristus, ktorý je Svetlom sveta nás naplnil šťastím, zdravím a svojím požehnaním pod ochranou tej, ktorá aj jeho materinský chránila pred Herodesom a zlými ľuďmi. Po svätej liturgii si komunita redemptoristov obnovila svoje rehoľné sľuby a v závere za spevu tropára Narodenia Krista pozvali všetkých veriacich, aby sa rozišli do svojich rodín a prežili spoločný čas pri štedrej večeri. Vo večerných hodinách sme sa opäť stretli v bazilike na slávení veľkého povečeria. V nedeľu (25. 12. 2022) sme slávili nielen Narodenie Ježiša Krista, ale taktiež sme slávili aj spomienku na blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program bol tradičný nedeľný – utiereň a sväté liturgie. Večer sa o 17:00 v bazilike zišli ctitelia blahoslaveného Metoda, aby sa spolu modlili pri jeho relikviách ako zvyčajne – moleben k blahoslavenému, svätú liturgiu a modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním olejom. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol viceprovinciál redemptoristov, otec Metod Marcel Lukačik. V homílii. poukázal na to, že do našej ľudskej reality poznačenej hriechom, nedokonalosťami, nespravodlivosťou, rozdelením, do toho všetkého prichádza Boh a ponúka nám spásu. Spása je to isté, čo život. Skutočný život, zmysluplný, radostný, pretože viem, prečo a pre koho žijem. A tak Kristus priniesol spásu, priniesol život, ktorý nikdy nekončí, lebo je to život naplnený Bohom.
 
Príhovor vl. M. Chautura (24.  12. 2022):
 

 

Príhovor o. M. Lukačika (25. 12. 2022):

 

Zatvoriť menu