Fatimská sobota 03. 12. 2022

Aj v prvú decembrovu sobotu privítala bazilika minor v Michalovciach pútnikov na programe fatimskej soboty, tentokrát pod duchovnou záštitou domácich Redemptoristov. Po modlitbe 3. času nasledovala katechéza otca Metoda Lukačika, predstaveného redemptoristov michalovskej viceprovincie. Prítomným predstavil pracovný dokument kontinentálnej fázy synodálnej cesty. Dokument je uvedený biblickým citátom „Rozšír priestor svojho stanu“ (Iz 54, 2), naznačujúcim perspektívu, ktorá sa Cirkvi otvára prostredníctvom synodálnej cesty. Synodalita vyžaduje prítomnosť Svätého Ducha, ktorá nie je možná bez modlitby. Po modlitbe vychádzajúcej z dokumentu opísal priebeh synody, všetky kroky a syntézy, ktoré predchádzali kontinentálnemu výstupu. Na tento výstup majú biskupské komisie reagovať – európsky kontinent sa stretne vo februári v Prahe, vrcholom bude 16. plenárne zasadnutie synody biskupov v októbri 2023. Dialóg je podstatnou súčasťou kresťanského života. Otec Metod k nemu pozval aj celé rodiny, aby vytvorili príležitosť k rozhovoru, našli si čas jeden na druhého, na zdieľanie radostí i starostí celého týždňa.

Archijerejskú svätú liturgiu, ktorú spevom sprevádzal Zbor svätého Jozefa pod vedením dirigentky Márie Gofusovej, slávil vladyka Milan Chautur, emeritný košický eparchiálny biskup. V homílii sa vladyka dotkol témy slova, jeho významu aj v dialógu v cirkvi i v rodine. Ak človek hovorí cudzími slovami, ktorým nerozumie, dialóg je nepochopený, k ničomu nevedie, nemá význam. Filipovka pred sviatkami Narodenia Pána pripravuje na to, že sa Slovo stalo telom, čím sa Boh vyjadril pre človeka najzrozumiteľnejšie, ako to bolo možné.

Na záver sa kňazi zhromaždili pod ikonou Matky ustavičnej pomoci, pri ktorej sa pomodlili mariánsky moleben, prosiac o jej ustavičný príhovor. Po prepustení vladyka Milan reflektoval vstup do posledného mesiaca občianskeho roka, prajúc všetkým pútnikom, aby vďaka sprevádzaniu a ochrane Márie našli tú pravú vianočnú radosť, ktorú ona prežívala pred dvoma tisícročiami pri narodení Spasiteľa, radosti celého sveta.

Richard Fučko

 

Príhovor vl. M. Chautura:

 

Zatvoriť menu