SME MI 2022

Vrcholom týždňa Cirkvi pre mladých bolo eparchiálne stretnutie, kráľovský víkend priamo v Srdci Zemplína, ktoré sa konalo od 18. novembra do 20. novembra. Akousi predzvesťou nedele Krista Kráľa bola modlitba malého povečeria, ktorú sa pred polnocou mladí modlili v michalovskej bazilike minor. Počas modlitby zazneli aj prosby, ktoré mali možnosť písať na papieriky počas celého dňa. Pred odchodom zo sviečkami presvetlenej baziliky do tmavých ulíc mesta každý dostal požehnanie na dobrú noc, pred ktorým zaznelo evanjelium z nadchádzajúcej Nedele Krista Kráľa, ktorého zvesť mala mladých sprevádzať celou cestou až do spacákov. Liturgickým vrcholom nedele bola archijerejská svätá liturgia v bazilike, ktorú slúžil arcibiskup Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup. Mladí zaplnili nie len lavice na liturgii o 11:00 h, ale aj chór, z ktorého sprevádzali liturgiu spevom a piesňami. Prítomným vladyka v homílii ukázal význam oslavy Krista ako kráľa, jeho históriu, ako odpoveď pápeža Pia XI. na ideologické smery v roku 1925, vzrastajúce na troskách monarchií. Oslava Krista ako kráľa bola tŕňom v oku mocných, ktorí tento sviatok chceli násilne potlačiť, avšak dosiahli pravý opak – vytvorili mučeníkov Krista Kráľa. Vladykovi za jeho slová a osobnú prítomnosť na záver poďakoval otec Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie. Poďakoval aj otcom redemptoristom, ktorí mládeži otvorili dvere svojho kláštora i baziliky.

Richard Fučko

Príhovor vl. C. Vasiľa:

 

Zatvoriť menu