25. 09. 2022 – bl. Metod CSsR

V septembri pripadlo. 25.-teho na nedeľu. Teda modlitby pri relikviách blahoslaveného Metoda Dominika Trčku boli iba večer. Program sa začal modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré veriaci s veľkou dôverou stále predkladajú pred blahoslaveného. Následne pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol redemptorista, otec Jozef Jurčenko. V homílií veriacich pozval  k tomu, aby Kristus  bol stredobodom ich života. Aby bol prameňom, z ktorého budú neustále čerpať. Aby sa nebáli dôverovať, že Boh je prameňom všetkých milostí. Aby sa nebáli vidieť, že Boh je Bohom hojností. Hojností zázrakov. V závere sa veriaci spolu s kňazmi modlili modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním olejom.

Prihovor o. J. Jurčenka:

 

Zatvoriť menu