Odhalenie busty bl. Metoda

Blahoslavený Metod Dominik Trčka je Michalovčanom Storočnice. Stal sa ním v roku 2019, kedy mesto Michalovce organizovalo anketu. Spomedzi desiatich kandidátov, za ktorých mala možnosť verejnosť hlasovať, získal blahoslavený Metod najviac hlasov a získal titul Michalovčan Storočnice.  Mesto sa rozhodlo, že niečo v meste bude pomenované po blahoslavenom. Nakoniec sa rozhodlo, že to bude park, ktorý ponesie názov  Park Metoda Dominika Trčku. A v parku bude osadená busta blahoslaveného Metoda, ktorej autorom je János Lukács. Slávnostné odhalenie a požehnanie busty blahoslaveného Metoda Dominika Trčku bolo 7. septembra 2022 za účasti primátora mesta Michalovce Viliama Záhorčáka, emeritného vladyku Milana Chautura, viceprovinciála redemptoristov Metoda Marcela Lukačika CSsR a mnohých ďalších účastníkov. Bustu blahoslaveného Metoda slávnostne odhalili primátor mesta a viceprovinciál redemptoristov a vladyka Milan ju posvätil.

Zatvoriť menu