Odpustová slávanosť bl. Metoda 2022 – nedeľa

V nedeľné ráno, 28. augusta odpustová slávnosť začala slávením utierne. V rannej liturgii sa v homílii veriacim pútnikom prihovoril páter Václav Hypius CSsR, provinciál redemptoristov zjednotenej provincie Bratislava-Praha. Zameral sa na vernosť bl. Metoda napriek okolnostiam života. Archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ. Z významných hostí odpustovú slávnosť svojou prítomnosťou obohatil aj provinciál baziliánov o. Vladimír Sedláček OSBM. Rehoľné sestry, redemptoristi z ostatných komunít, bohoslovci a veriaci ľud sa tak v nedeľné predpoludnie modlili na príhovor bl. Metoda Dominika Trčku. Vo svojej homílii vladyka Cyril použil veľavravný príklad človeka, ktorý dostal pozvanie od bohatého priateľa na jachtu. Súčasťou pozvania bol aj fakt, že nemusí so sebou nič priniesť, pretože všetko bude zabezpečené. No pozvaný si jednak robil starosti s prípravami, batožinou, sieťkou proti komárom, turistickým lehátkom, …. a po príchode k priateľovi s jachtou pochopil, že tam je všetko v oveľa väčšom komforte pripravené. Vladyka Cyril v tomto príklade chcel poukázať na pozvanie, ktoré má každý človek od Boha, ale starosti, tie ľudské, niekedy zamestnávajú jednotlivcov natoľko, že neprijímajú to všetko, čo hostiteľ pripravil. A teda, máme ponuku to svoje „všetko“ vymeniť za Božie „všetko“. Vyzval vladyka Cyril všetkých prítomných.

Popoludnie už patrilo stretnutiu v kláštornej záhrade. Opekanie, rozhovory, detské hry a rodinná atmosféra boli zavŕšením odpustovej slávnosti bl. Metoda. Vďaka mnohým, ktorí prišli k redemptoristom do baziliky a svojou účasťou a aj pomocou sa chceli podieľať na tejto slávnosti.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Príhovor V. Hipiusa:

 

Príhovor vl. C. Vasiľa:

 

Zatvoriť menu