Odpustová slávnosť bl. Metoda 2022 – sobota

Už od skorého sobotného rána, 27. augusta 2022, putovali účastníci 10. ročníka pešej púte k relikviám blaženého mučeníka Metoda Dominika Trčku. Ich večernému príchodu do baziliky okolo piatej večer predchádzal odpustový program modlitby svätého ruženca a sviatočnej veľkej večierne s lítiou – požehnaním pšenice, chleba, vína a oleja. Necelá stovka pútnikov dorazila do zaplnenej baziliky počas modlitby molebenu k blaženému Metodovi, spojeného s čítaním osobitných intencií a prosieb o uzdravenie i pomoc. Slávnostnej archijerejskej liturgii, ktorú spevom sprevádzal zbor sv. Jozefa pod vedením pani dirigentky Gofusovej, predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický biskup. Na začiatku svojej homílie zložil hold všetkým pútnikom, ktorí si prišli uctiť blaženého redemptoristu v tento večer, či už svoju púť konali od rána až do rozpáleného večera, alebo ich púťou bola kratšia cesta z ich domovov až do michalovskej baziliky. Vyzdvihol čnosti, ktoré sprevádzali mučeníkov život, ktorých je v dnešnej dobe pramálo, skôr sa prezentuje ich protipól – čnosti, umocnené rehoľnými sľubmi chudoby, poslušnosti a čistoty. Cestou k svätosti preňho nebol iba okamih trýznenia vo väzení a mučeníckej smrti, základom jeho svätosti bol správny pohľad na život a smerovanie celej životnej púte.

Na záver svätej liturgie poďakoval vladykovi Milanovi otec Metod Lukačik, protoihumen michalovskej viceprovincie redemptoristov, vysloviac vďaku, že vladyka si každoročne nájde čas na to, aby oslávil sviatok aj svojho blaženého spolubrata redemptoristu v tejto bazilike, ktorá sa mu pred rokom spolu s priľahlým kláštorom stala domovom.

Sobotný odpustový program zakončili Modlitby o uzdravenie na príhovor blaženého Metoda spojené s čítaním z apoštolského listu i evanjelia, s možnosťou prijať pomazanie olejom.

Richard Fučko

Príhovor vl. M. Chautura:

 

Zatvoriť menu