25. 06. 2022 – bl. Metod CSsR

Poslednú júnovú sobotu (25. júna) sa ctitelia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku stretli v bazilike pri jeho relikviách, aby sa spolu modlili. Dopoludnia sa stretli ráno o 9:00 pri modlitbe molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré s veľkou dôverou veriaci predkladajú pred blahoslaveného. Následne pokračovali slávením svätej liturgie a modlitbou za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom. Poobede sa stretli o  17:00 na modlitbe molebenu k blahoslavenému. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Jaroslav Štelbaský, predstavený kláštora redemptoristov v Michalovciach. V homílií prítomných pozval podľa vzoru blahoslaveného Metoda na cestu ukázania srdca druhému človeku. Cestu lásky, pochopenia a prijatia. Byť silní a mocní. Byť bojovní v láske. Mať odvahu otvoriť svoje srdce a ukázať svetu srdce, ktoré miluje, ktoré prijíma. V závere sa ešte veriaci spolu s kňazmi modlili modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.

Príhovor o. Jaroslava Štelbaského:

 

Zatvoriť menu