Nedeľa Paschy 2022

Nedeľu PASCHY veriaci v bazilike začali utierňou vzkriesenia o 5.00, počas ktorej radostne vyznávali Kristovo vzkriesenie. Po utierni vzkriesenia nasledovalo posvätenie jedál, ktoré veriaci priniesli so sebou. Radosť zo vzkrieseného Krista veriaci neskrývali ani počas slávenia svätých liturgii a večierne vzkriesenia.

Zatvoriť menu