Veľký Piatok 2022

Po “pandemickej prestávke” sa veriaci tento rok mohli opäť stretnúť v našej bazilike pri slávení Veľkého Piatku. Dopoludnia o 8:00 boli slávené Kráľovské hodinky a popoludní o 17:00 bola slávaná Večiereň s uložením plaščenice. Počas večierne sa k veriacim prihovoril emeritný vladyka Milan Chautur. V príhovore pripomenul príbeh poľského kňaza Maximiliána Kolbeho, ktorý bol ochotný zomrieť za spoluväzňa. Tento zachránený väzeň, pri procese blahorečenia a svätorečenia otca Maximiliána, svedčil o svojom záchrancovi, ktorý za neho zomrel. Zároveň vladyka Milan povzbudil a pozval k väčšej vďačnosti prejavenej svojím životom Bohu zato, že zomrel za nás.

Príhovor emeritného vladyku M. Chautura:

 

Zatvoriť menu