Prvé stretnutie v roku 2022

Takmer po roku (naposledy to bol letný tábor) sme sa dnes prvýkrát oficiálne stretli. Rozžiarené oči veľkých i malých boli jasným znakom radosti a očakávania čo pre nás o. Maroš s diakonom Rasťom pripravili. V telocvični Spojenej školy internátnej nás čakalo veľké prekvapenie. Už pri vstupe nás vítali trampolíny, kužeľky a lopty. Stretnutie sme začali modlitbou a rýchlo sme sa rozdelili do skupiniek. Takto sme si zmerali sily v jednotlivých pripravených disciplínach. Nezabudli sme sa navzájom usilovne a radostne podporovať. Vybíjaná a futbal boli bodkou nášho stretnutia. S miernym smútkom sme sa pobrali domov, lebo náš spoločný čas ubehol veľmi rýchlo. Veľká vďaka patrí Bohu, o. Marošovi a diakonovi Rasťovi, že môžeme pokračovať v spoločných stretnutiach tam, kde sme skoro pred dvoma rokmi nechcene prestali. Už dnes sa tešíme na ďalšie stretnutia.

Zatvoriť menu