Fatimská sobota – 05. 03. 2022

Marcová fatimská sobota bola zároveň aj prvou pôstnou sobotou. Program sa v bazilike tradične začal prednáškou a modlitbou tretej hodinky a pokračoval slávením svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol emeritný biskup, vladyka Milan Chautur. V homílii prítomných povzbudil, aby tento čas pôstu prežívali s Máriou v tichosti, modlitbe a súcitnosti.

Na záver slávenia sa pomodlili pri ostatkoch blahoslaveného Metoda Dominika Tričku a pred ikonou Matky ustavičnej pomoci.
 
Príhovor vl. Milana Chautura:
 
Zatvoriť menu