25. 02. 2022 – bl. Metod CSsR

25. 02. 2022 – bl. Metod CSsR

V piatok 25. februára sa ctitelia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku opäť stretli v bazilike pri jeho relikviách, aby sa spolu modlili. Dopoludnia sa stretli o 9:00 pri modlitbe molebenu s čítaním prosieb a poďakovaní a následne pokračovala svätá liturgia. Na záver sa modlili modlitby za uzdravenie duše i tela. Večerný program sa začal o 17:00 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi, počas ktorého boli čítané prosby a poďakovania, ktoré veriaci s veľkou dôverou predkladajú pred blahoslaveného. Program pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Jaroslav Štelbaský. V homílií prítomných povzbudil, aby sa nebáli zostať pri kríži. Pri kríži, na ktorom je Kristus. Kristus, ktorý je istotou. V závere sa kňazi s veriacimi modlili modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním olejom.

Príhovor o. Jaroslava Štelbaského:

Zatvoriť menu