Národný týždeň manželstva – piatok

Národný týždeň manželstva – piatok

Piatkový večer Národného týždňa manželstva sa v bazilike začal  modlitbou svätého ruženca a pokračoval slávením svätej liturgie za účastí vladyku Milana Chautura. Hlavným kazateľom bol viceprovinciál redemptoristov, otec Metód M. Lukačik. Manželom pripomenul manželskú prísahu, ktorú skladali pred Bohom. Sľub, ktorý je z celého svadobného dňa najdôležitejší. Sľub, ktorým si manželia navzájom hovoria prijímam ťa takého aký si a dávam sa ti celý. Na záver programu Národného  týždňa manželstva v bazilike si manželia obnovili svoje manželské sľuby. A vladyka Milan Chautur pripomenul, že sloboda v láske je tou najväčšou slobodou v živote. Je to sloboda, ktorá dáva životu novší, väčší a širší rozmer.

vl. Milan Chautur – stretnutie pre manželské páry:

Zatvoriť menu