Národný týždeň manželstva – streda

Národný týždeň manželstva – streda

Stredajší program Národného týždňa manželstva sa v bazilike začal modlitbou novény k Matke ustavičnej pomoci a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur, emeritný košický biskup. Kazateľom bol redemptorista, otec Jozef Paraska. V homílii predstavil niekoľko žien zo Starého i Nového zákona. Ženy, ktoré boli v mnohých smeroch rôzne, ale niečo mali spoločné: túžbu byť blízko Boha, túžbu načúvať mu. Ženy, ktoré Boha milovali a boli ochotné veľa obetovať. 

Po svätej liturgii sa vladyka prihovoril v katechéze prítomným ženám na tému duchovnosť a identita ženy. Vladyka hovoril o tom, že: “Cirkev na ženu pozerá vždy rovnakými očami, ktoré odzrkadľujú Boží pohľad už od stvorenia…. Boh žene dal rovnakú dôstojnosť, ako mužovi, ale nie rovnaké poslanie – a v Panne Márií práve ženu urobil “prototypom” človeka, ktorého chcel mať Boh po stvorení. Dôležité je len to, či žena, alebo muž – rovnako, ako Panna Mária, chce napĺňať Boží plán s človekom… Pretože identita ženy sa odvíja od toho najpodstatnejšieho, čo ju robí veľkou a odlišuje ju od iných, teda aj od mužov, ktorí túto veľkú charakteristiku materstva prirodzene nemôžu dosiahnuť. Táto jedinečnosť spočíva v tom, že žena je darkyňou života, ktorá je povolaná k materstvu, od ktorého závisí jej veľkosť i správnosť chápania jej vlastnej identity.”

Príhovor o. Jozefa Parasku:

Vladyka Milan Chautur – stretnutie pre ženy:

 

Zatvoriť menu