Fatimská sobota – 05. 02. 2022

Februárová fatimská sobota sa niesla v duchu poprazdenstva sviatku Stretnutia Pána a taktiež Dňa zasväteného života. Program sa ako zvyčajne začal modlitbou tretieho času a prednáškou. Následne pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej predsedal košický sídelný biskup, vladyka Cyril Vasiľ. V homílií poukázal na Bohorodičku, ktorá prináša svojho Syna do chrámu, aby priniesli obetu.  Mária ako prvá prináša obetu, obetujúc svojho Syna, ako obetu, ktorá sa má stať dokonalou, kompletnou a definitivnou obetou. A v jej duši sa odohráva boj medzi privalstňujúcou a odovzdávajúcou láskou. Akú odpoveď dokázala dať Mária a akú odpoveď dokážeme dať my na zmysel utrpenia. Utrpenie môžeme chápať ako šancu a prijať ho za svoj a spoluúčastniť sa na Kristovom utrpení. Utrpenie s vierou sa môže stať príležitosťou k obete. Na záver slávnosti nechýbala modlitba pred ikonou Matky ustavičnej pomoci a pri relikviách blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. 

Príhovor vl. Cyrila Vasiľa:

 

Zatvoriť menu