25. 12. 2021 – bl. Metod CSsR

Na sviatok Kristovho narodenia sa ctitelia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku stretli v bazilike, aby sa spolu modlili pri jeho relikviách. Ako zvyčajne v tento deň, program bol iba vo večerných hodinách. Program sa začal o 17:00 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré s veľkou dôverou veriaci predkladajú pred blahoslaveného. O 18:00 program pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol redemptorista, Jozef Paraska. V homílií prítomným pripomenul, že podstatou Vianoc je príchod najväčšieho daru. Príchod Krista, ktorý vykúpil ľudí z hriechu. No spásu dal do rúk každému jednotlivo. Je na rozhodnutí každého, či sa chce dostať do neba, do večnej radosti. V závere sa modlili modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.

Príhovor o. Jozefa Parasku CSsR:

 

Zatvoriť menu