Fatimská sobota – 06. 11. 2021

Prvá sobota v mesiaci je vždy fatimskou sobotou. Nebolo tomu inak ani v novembri, kedy sa v bazilike stretli veriaci s biskupom a kňazmi, aby sa spolu modlili. Program fatimskej soboty sa začal ráno o 9:00 modlitbou tretieho času a prednáškou. O 9:30 pokračoval slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorej predsedal emeritný košický biskup, Milan Chautur. V homílií vladyka poukázal na to, že: “Mária dbá o to, aby svoju úlohu spĺňala dôsledne v odovzdanosti Bohu a pre dobro ľudského pokolenia. Bohu povedala svoje “áno” pri Zvestovaní a svoje zotrvanie potvrdila aj pod krížom, na ktorom za nás zomieral Kristus pre našu spásu. Ale aj po vstupe do neba stále sa stará o naše spasenie tým, že ho ako Matka pripomína všade, kde sa zjavuje.”

 

Príhovor vl. Milana Chauruta:

 

Zatvoriť menu