Odpustová slávnosť ASR

Druhý októbrový víkend (9. – 10. október) v bazilike patril odpustu Arcibratstva svätého ruženca. Odpustová slávnosť začala v sobotu poobede modlitbou rozjímavého svätého ruženca, pokračovala slávením večierne a archijerejskej svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol emeritný biskup, Milan Chautur. V homílií veriacim pripomenul, že modlitba ruženca je jednoduchou modlitbou. Je spontánnym vyjadrením vzťahu dieťaťa a Matky, pretože pravidelný kontakt s matkou je pre dieťa nevyhnutný. Sobotňajší program sa zakončil modlitbou panychídy za zosnulých členov Arcibratstva svätého ruženca.

Slávnosť pokračovala v nedeľu ráno slávením utierne, svätej liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku a modlitbou svätého ruženca. Odpust vyvrcholil slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol košický sídelný biskup, Cyril Vasiľ. Homíliou poukázal na to, že Bohorodička je vojvodkyňou. Je tou, ktorá vedie do boja. Do boja proti zlu, proti pokušeniu, proti hriechu. Taktiež poukázal na to, že modlitbou ruženca opakujeme iba našu oddanosť, predkladáme naše modlitby, na ktoré Mária odpovedá svoje láskavé áno. Modlitba ruženca nevyžaduje vysokú intelektuálnu zaangažovanosť, ale je vyjadrením skutočnosti: „Som tu s tebou, mám ťa rád.“

Príhovor vl. Milana Chautura:

 

Príhovor vl. Cyrila Vasiľa:

 

Zatvoriť menu