25. 09. 2021 – bl. Metod

Posledná septembrová sobota pripadla na 25., čo znamená, že sa niesla v duchu modlitieb pri relikviách blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program začal tradične o 9:00 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré s dôverou prinášajú jeho ctitelia. O 9:30 pokračoval program slávením svätej liturgie, po ktorej ešte nasledovali modlitby za uzdravenie duše i tela. Večerný program začal o 17:90 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi. Následne pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Jaroslav Štelbaský, predstavený kláštora redemptoristov v Michalovciach. Prítomných veriacich povzbudil k tomu, aby každý kríž a ťažkosť prijímali ako príležitosť na rast viery. Aby vnímali a prežívali, že Boh nie je nepriateľom, ale chce byť a je priateľom, ktorý stojí pri každom z nás a za každého dal všetko. Po svätej liturgii boli ešte modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.

Príhovor o. Jaroslav Štelbaského:

 

Zatvoriť menu