Detský tábor 2021 – piatok

Detský tábor 2021 – piatok

Posledný deň tohtoročného tábora prišiel akosi rýchlo. Začali sme ho slávením svätej liturgie, keďže to bol deň sviatku Premenenia Pána. Po liturgii sme sa s odhodlaním pustili do spoznávania poslednej krajiny, ktorou bolo Španielsko. Dopoludnia sme si v tvorivých skupinách nachystali výzdobu, tance, občerstvenie na poobedňajšiu španielsku fiestu. I keď bolo počas dňa daždivo, nikoho z nás to neodradilo od toho, aby sme si deň vychutnali.

Sme nesmierne vďační Bohu za to, že nám požehnal nádherne prežitý čas tábora v nám tak dobre známej kláštornej záhrade. Naša vďaka taktiež patrí mestu Michalovce za finančnú dotáciu, ktorá nám pomohla urobiť tábor ešte bohatší na zážitky.

Lúčili sme sa s nádejou, že takto o rok sa opäť stretneme na tábore. 

Zatvoriť menu