Nedeľa PASCHY 2021

Nedeľu Paschy začali v bazilike sláviť za úsvitu o 5:00 modlitbou Utierne vzkriesenia s požehnaním paschálnych jedál. Následne pokračovali slávením svätých liturgii o 8:00 a 9:30. Hlavným slúžiteľom druhej liturgie, ktorá je zameraná na rodiny s deťmi, bol otec Maroš Dupnák CSsR, správca baziliky. Počas homílie každého pozval k tomu, aby sa snažil žiť tak, že pri stretnutí s iným človekom bude vidno, že v nás žije a vyžaruje z nás zmŕtvychvstalý Kristus. Poobede sa ešte o 17:00 modlili Večiereň vzkriesenia.

 

Zatvoriť menu