Domáca úloha – Nedeľa 2. veľkého pôstu

Domáca úloha – Nedeľa 2. veľkého pôstu

  1. Každý deň sa s celou rodinou pomodli jeden krát “Otče náš…” s prosbou Boha o silu a trpezlivosť pri prekonávaní prekážok. (Môžeš poslať foto ako sa spoločne modlíte.)
  2. Pospájaj číslice na obrázku.
  3. Vymaľuj. 
Zatvoriť menu