Domáca úloha – Nedeľa o márnotratnom synovi

Pod každý obrázok napíš, ktorá časť podobenstva o márnotratnom synovi je na danom obrázku znázornená. Obrázky môžete vymaľovať. 

 

 

Zatvoriť menu