Bohozjavenie 2021

Bohozjavenie 2021

Predvečer sviatku Bohozjavenia bol tento rok v bazilike iný, keďže všetky obrady a modlitby boli slávené bez fyzickej účasti veriacich. Avšak veriaci sa mohli zúčastniť týchto obradov online. Ráno o 8:00 sa modlili kráľovské hodinky a večer o 17:00 slávili veľkú večiereň s liturgiou Bazila Veľkého. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Jaroslav Štelbaský, predstavený kláštora redemptoristov v Michalovciach. V homílií poukázal na to, že do špinavej vody Jordánu ľudskej nedokonalosti vstupuje Kristus a stáva sa zázrak. Táto špina sa nemôže dotknúť Krista. Práve naopak – voda sa stáva čistou, osviežujúcou, obnovujúcou. A pozval každého, kto bol účastný liturgie, aby sa pozrel do svojho života a na to koľkokrát vstúpil Boh do Jordánu jeho života. Pretože Boh stále vstupuje, očisťuje a pozýva k tomu, aby tým Jordánom mohol prejsť spolu s každým jedným človekom. Keďže žiadna špina nášho života nemá nad nami moc, keď sme s Kristom. Po svätej liturgii ešte nasledovalo veľké svätenie vody.

Príhovor o. Jaroslava Štelbaského CSsR:

 

Zatvoriť menu