Sv. liturgia s vladykom Cyrilom Vasiľom

Uprostred vianočných sviatkov, 27. decembra, navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ baziliku minor v Michalovciach. Aj touto pastoračnou návštevou vladyka prejavil blízkosť veriacim i rehoľníkom počas sviatkov poznačených pandémiou, keďže v tomto termíne sa mala uskutočniť návšteva pútnika z Ríma, kardinála Pietra Parolina. Podľa gréckokatolíckeho liturgického kalendára v tento deň pripadá pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. Osobu svätého Jozefa, vychádzajúc z textu nedeľného evanjelia, vyzdvihol aj vladyka Cyril vo svojej homílii. Nazval ho tichým svedkom, no zároveň najvýrečnejším kazateľom, za ktorého hovoria skutky. Stáva sa vzorom otca, mužskej nábožnosti a pokory, označený svätopiscom za človeka spravodlivého.

Vladyka vyzval k osobitnej úcte k ochrancovi a patrónovi Cirkvi, najmä v jubilejnom roku, ktorý vyhlásil pápež František.

Celú archijerejskú liturgiu sprevádzal zbor svätého Jozefa, nie len liturgickým spevom, ale aj vianočnými koledami.

Príhovor vl. Cyrila Vasiľa SJ:

 

Zatvoriť menu