Fatimská sobota – 05. 12. 2020

Posledná fatimská sobota v tomto roku pripadla na 5. december. V bazilike sa veriaci s kňazmi stretli o 9:00 na modlitbe tretieho času a prednáške, ktorú viedol otec Jaroslav Štelbaský, predstavený kláštora redemptoristov v Michalovciach. Program pokračoval o 9:30 slávením svätej liturgie, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol viceprovinciál redemptoristov, otec Metod M. Lukačik. V homílii prítomným priblížil, čo znamená byť bdelým a mať srdce bdelé na Božiu lásku. Byť bdelým znamená všímať si Boha pred všetkým. A srdce bdelé je srdce vnímajúce Božiu prítomnosť v živote. Pre takéto srdce je modlitba niečím, čo zanecháva príchuť neba v každodennom živote. Po liturgii sa ešte kňazi s veriacimi pomodlili Moleben k Presvätej Bohorodičke Klokočovskej a modlitby pri relikviách blahoslaveného Metoda D. Trčku.

 

Príhovor o. Metoda M. Lukačika CSsR

 

Zatvoriť menu