25. 11. 2020 – bl. Metod CSsR

Posledná novembrová streda sa v bazilike niesla v duchu modlitieb k blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi. Dopoludňajší program sa tradične začal o 9:00 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, pokračoval slávením svätej liturgie a modlitbami za uzdravenie duše i tela. Keďže 25. november pripadol na stredu, večerný program začal už o 16:30 modlitbou novény k Matke ustavičnej pomoci, po ktorej nasledovala modlitba molebenu k blahoslavenému Metodovi. Hlavným slúžiteľom večernej svätej liturgie o 18:00 bol viceprovinciál redemptoristov otec Metod Marcel Lukačik. V homílií prítomným pripomenul, že tento deň je tiež spomienkou na prenasledovaných kresťanov po celom svete. A pozval prítomných k modlitbe za tých, ktorí v dnešnej dobe trpia a zomierajú pre svoju kresťanskú vieru. Zároveň dal týchto prenasledovaných kresťanov pre prítomných ako vzor ako aj v ťažkostiach sa dá zotrvávať v modlitbe a nádeji, že Kristus je vždy prítomný v živote človeka. Po liturgii sa veriaci s kňazmi modlili ešte modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.

Príhovor o. Metoda Lukačika:

Zatvoriť menu