Detský tábor 2020 – štvrtok

Keďže deti i vedúci zistili, že život na hrade nebol až taký jednoduchý, rozhodli sa, že v štvrtok si od všetkého oddýchnu. A tak ráno plní nadšenia z toho, aké nové zážitky prinesie deň, sa vybrali na výlet. Ich cesty viedli do Prešova do lanového centra, kde sa deti mohli vyšantiť a vyskúšať si svoju obratnosť či už na lezeckej stene alebo chodením po lane, po pohyblivých drevách. Pre mnohých však najväčším zážitkom určite bol skok z výšky osem metrov. S vďakou na perách, že tento deň Boh naplno požehnal sa každý vrátil domov zdravý a plný nových zážitkov.

Zatvoriť menu