25. 05. 2020 – bl. Metod CSsR

Po dvojmesačnej prestávke síce s obmedzeniami, ale opäť sa ctitelia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku stretli 25. dňa v mesiaci, aby sa spolu modlili pri jeho relikviách. Program sa začal ráno o 9:00 modlitbou molebenu s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré s veľkou dôverou predkladajú veriaci pred blahoslaveného Metoda. Program pokračoval o 9:30 slávením svätej liturgie a modlitbou za uzdravenie duše i tela. Večerný program sa začal modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi o 17:00 s čítaním prosieb a poďakovaní a o 18:00 pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol redemptorista, otec Jozef Kišák. V homílií prítomných utvrdil v tom, že Bohu nestačí byť len blízko pri človeku, ale on chce byť v každom. On chce byť v srdci každého človeka. On miluje každého a chce prebývať v živote človeka, chce sa usadiť v srdci. A i keď toho človek nie je hodný, Kristus miluje nekonečne a preto chce prebývať v každom človeku. Po svätej liturgii sa prítomní veriaci s kňazmi modlili modlitby za uzdravenie duše i tela.

Príhovor o. Jozefa Kišáka CSsR:

 

Zatvoriť menu