Veľký Piatok 2020

V dnešný deň, ako spoločenstvo redemptoristov, bez účasti našich veriacich, sme sa v modlitbe spojili s nimi. Ráno o 8.00 boli Kráľovské hodinky a v podvečer o 17.00 sme slávili Večiereň s uložením plaščenice, kde sa nám všetkým prihovoril miestny predstavený kláštora o. Jaroslav Štelbaský CSsR.
Boh v dnešný deň zašiel nepredstaviteľné ďaleko, aby nás uistil, že vždy, keď sa k nemu priblížime, dosiahneme milosrdenstvo. Poslal svojho jednorodeného Syna, svojho Milovaného, aby sa stal človekom a aby za nás obetoval svoj život. Až tak nás miluje.
Drahý veriaci, keď dnes budete vo vašich domácnostiach pri svojom vlastnom Božom hrobe spoločne ďakujme: “Pane Ježišu, z hĺbky srdca ti ďakujem, že si na moju záchranu zomrel na kríži.”
 
Príhovor o Jaroslava Štelbaského CSsR
 
 
Zatvoriť menu