Dramatické popoludnie.

Dnešné popoludnie s deťmi bolo opäť tvorivé. Priam dramatické…Skúšali sme pantomímou alebo aj iným spôsobom zahrať dnešné Evanjelium, teda podobenstvo o márnotratnom synovi. Vytvorili sme si dve skupiny, chlapci a dievčatá. Bolo príjemné vnímať, aké deti dokážu byť tvorivé. Obe skupinky sa potom predstavili so svojím predstavením. Nasledovalo spievanie piesní a súťaž – Hádaj, na čo myslím. Pravdaže nechýbalo ani agapé. Ďakujeme Bohu za každú možnosť i takýmto spôsobom sa k nemu priblížiť.

 

Zatvoriť menu